2D2 4 8 3c12 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 12 [2D2-4.8-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1, 2% tháng để mua xe ô tô Nếu tháng người trả ngân hàng 10 triệu đồng thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay tháng Hỏi sau tháng người trả hết nợ? Biết lãi suất khơng thay đổi A 70 tháng B 80 tháng C 85 tháng D 77 tháng Lời giải Đáp án D Đặt P  500 triệu đồng a  1, 012 Tháng người nợ aP , trả 10 triệu đồng nên nợ aP  10 2 Tháng người nợ a P  10a , trả 10 triệu đồng nên nợ a P  10a  10 … n n 1 Sau tháng n người nợ a P  10a   10a  10 Giả sử người trả hết nợ sau n tháng Khi đó: an 1 5 n � a P  10 � a n  � n  log1,012 n n 1 a P  10a   10a  10  2 a 1 Do cần 77 tháng người trả hết nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c12 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D2 4 8 3c12 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay