2D2 4 8 2c22 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

8, 4% Câu 22 [2D2-4.8-2] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Một người gửi tiết kiệm với lãi suất /năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu gấp đơi số tiền ban đầu? A B C D Lời giải Đáp án A n a ( + 8, 4% ) = 2a ⇔ n = log1+8,4% ≈ 8, a Gọi số tiền ban đầu ta có Suy sau năm người có số tiền gấp đơi số tiền ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c22 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D2 4 8 2c22 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay