2D2 4 8 2c21 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 21 [2D2-4.8-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,45%/tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau 10 tháng, người lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu lãi) gần với số tiền đây, khoảng thời gian người khơng rút lãi suất không thay đổi A 210.593.000 đồng B 209.183.000 đồng C 209.184.000 đồng D 211.594.000 đồng Lời giải Đáp án C n A  M   r % Phương pháp: Công thức lãi kép, không kỳ hạn: n Với: An số tiền nhận sau tháng thứ n , M số tiền gửi ban đầu, n thời gian gửi tiền (tháng ) , r lãi suất định kì (%) Cách giải: Sau 10 tháng, người lĩnh số tiền: 10 A10  200   0, 45%  �209,184 (triệu đồng)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c21 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D2 4 8 2c21 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay