2D2 4 8 2c20 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

8, 4% 15 Câu 20 [2D2-4.8-2] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Một người gửi triệu đồng với lãi suất năm lãi suất hàng năm nhập vào vốn Hỏi theo cách năm người thu tổng số tiền triệu 28 đồng (biết lãi suất không thay đồi) 10 A năm B năm C năm Lời giải Đáp án B n∈¥ * Gọi số năm cần gửi n 15 ( + 8, 4% ) = 28 ⇔ n ≈ 7, 74 28 Suy cần gửi năm để triệu đồng D năm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c20 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D2 4 8 2c20 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay