2D2 4 8 2c18 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 18 [2D2-4.8-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Một người gửi ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 4% tháng, sau tháng tiền lãi nhập vào vốn Hỏi sau năm người rút tiền tổng số tiền nhận bao nhiêu? 12 12 50  1, 004  50   12.0, 04  A (triệu đồng) B (triệu đồng) 12 50   0, 04  C (triệu đồng) D 50.1,004 (triệu đồng) Lời giải Đáp án C 12 T  50   0, 04  Theo công thức lãi kép ta 12 (triệu đồng) Chú ý khơng thực tế khơng ngân hàng lãi cao
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c18 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 8 2c18 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay