2D2 4 8 2c16 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 16 [2D2-4.8-2] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Các nhà khoa học thực nghiên cứu nhóm học sinh cách cho họ xem danh sách loài động vật sau kiểm tra xem họ nhớ t % tháng Sau tháng, khả nhớ trung bình nhóm học sinh tính theo cơng thức M ( t ) = 75 − 20 ln t + 1, t ≥ (đơn vị %) Hỏi khoảng thời gian ngắn tháng số học sinh trở nên nhớ danh sách 10% 23 46 24 42 A tháng B tháng C tháng D tháng Lời giải Đáp án C 75 − 20 ln t + ≤ 10% Theo ra, ta ⇔ ln t + ≥ 3, 745 ⇔ t ≥ 41, 30900 42 Khoảng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c16 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 8 2c16 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay