2D2 4 8 2c14 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 14 [2D2-4.8-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Ông Tuấn dự định gửi vào ngân hàng số tiền với lãi suất 6, 5% năm Biết sau năm số tiền lãi gộp vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm Hỏi số tiền x (triệu đồng) mà ông Tuấn phải gửi vào ngân hàng gần với số tiền sau để sau năm số tiền lãi vừa đủ mua xe máy trị giá 60 triệu đồng? A 300 triệu đồng B 280 triệu đồng C 289 triệu đồng D 308 triệu đồng Lời giải Đáp án C n Sn  x   r  + Áp dụng công thức lãi kép 3 S  x   0, 065  S  x   0, 065  x + Ta có Lãi thu sau năm Theo đề ta có 60 x   0, 065   x  60 � x  �288,53 1, 0653 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 2c14 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D2 4 8 2c14 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay