2D2 4 7 2c184 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

(C ) Câu 18 [2D2-4.7-2] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Biết đồ thị hình bên đồ thị hàm số x y = a ( a > 0, a ≠ 1) (C ′) (C ) y = x Gọi đường đối xứng với qua đường thẳng (C ′) Hỏi đồ thị hàm số đây? x y = log x A y = x B Đáp án D C Lời giải y = log x D y = a x ( a > 0, a ≠ 1) y = log a x Đồ thị hàm số 1 y= ÷ 2 đồ thị hàm số y = x đối xứng qua đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 7 2c184 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D2 4 7 2c184 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay