2D2 4 7 2c14 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

Câu 14 [2D2-4.7-2] (THPT CHUYÊN y  f  x  loga x;y  g x  ax HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Cho hàm số Xét mệnh đề sau: f  x ,g x I Đồ thị hai hàm số cắt điểm f  x  g x II Hàm số đồng biến a  1, nghịch biến  a  f  x III Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận f  x IV Chỉ có đồ thị hàm số có tiệm cận Số mệnh đề A B C D Lời giải Đáp án C y  log a x Hàm số nhận Oy làm tiệm cận đứng, đồng biến a>1, nghịch biến 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 7 2c14 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 4 7 2c14 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay