2D2 4 7 2c05 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

x y  log b x Câu [2D2-4.7-2] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Cho đồ thị hàm số y  a hình vẽ: Khẳng định sau đúng? 1 0a b  a  1,  b  2 A B  a   b C  b   a D Lời giải Đáp án B x  0;1 suy đồ thị hàm số (1) đường nghịch biến, suy  a  + Xét hàm số y  a qua + Xét hàm số y  log b x qua (1;0) suy đồ thị hàm số (2) đường đồng biến suy b>1 Suy  a   b
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 7 2c05 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 4 7 2c05 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay