2D2 4 6 3c36 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

Câu 36 [2D2-4.6-3] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Cho hàm số y  f '( x) có đồ thị hình vẽ đây: Tìm số điểm cực trị hàm số y  e A B f ( x ) 1  f (x) D C Lời giải Đáp án D y  e f ( x ) 1  f ( x ) Ta có  x   2e2 f ( x )1  f ( x ) ln  y� 2f�  x  e2 f ( x )1  f �  x  f ( x ) ln  f �  ln  0, x làm cho f  x  xác định nên dấu y�phụ thuộc hoàn toàn vào Nhận xét 2e f�  x f�  x  đổi dấu lần nên số điểm cực trị hàm số y  e2 f ( x ) 1  f ( x ) Vì f ( x ) 1 f ( x)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 6 3c36 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D2 4 6 3c36 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay