2D2 4 6 2c15 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

2 Câu 15 [2D2-4.6-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Hàm số y  x ln x đạt cực trị điểm 1 x x e e A x  e B x  ; C x  D Lời giải Đáp án D D   0; � Tập xác định: � y  x ln x  x Ta có: � x  � 0; � � �� x � y�  � x.ln x  x  e � Bảng biến thiên: Vậy hàm số y  x ln x đạt cực trị x e
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 6 2c15 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D2 4 6 2c15 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay