2D2 4 5 4c48 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

ln x  ln x  2m , với m tham Câu 48 [2D2-4.5-4] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Cho hàm số  1;e  Tìm số phần số Gọi S tập hợp giá trị nguyên dương m để hàm số đồng biến khoảng tử S A B C D Lời giải Đáp án B  0; � nên  x  e �  t  - Đặt t  ln x , hàm số ln x đồng biến t 6 y  f  t  t  2m - Hàm số ban đầu trở thành: y  1;e  hàm số f  t  đồng biến khoảng Do đó: hàm số ban đầu đồng biến khoảng  2m � f� 0  t  t � 0;1  0;1  t  2m  , m3 � �  2m  �m  � � m �0 m �0 � � � � �� � ۹ � t 2m � �� 2m �0 �� � � � m� � �m  � �  t  � m � � � �� � � m � 1; 2 S   1; 2 - Lại m nguyên dương nên hay S Vậy có phần tử
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 4c48 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D2 4 5 4c48 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay