2D2 4 5 3c41 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

Câu 41 [2D2-4.5-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Tìm tất giá trị thực m để hàm mlnx  y e2; � lnx  m nghịch biến số A m �2 m  B m  2 m  C m  2 D m  2 m  Lời giải Đáp án C x � e ; � � t �(2; �) Đặt t  ln x , mt  y t  m  nghịch biến (2; �) Tìm m để hàm số   Ta có y '   m  m  � m2  m   �y '  �� � m  2 � m �1 m  � � � Theo có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 3c41 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 4 5 3c41 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay