2D2 4 5 3c31 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

Câu 31 [2D2-4.5-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  e A m �1  x  x  mx  0; � nghịch biến khoảng B m  1 C m �1 Lời giải Đáp án A y'  e  x3  x  mx (  x  x  m) �0 � ��x 2x m  x2 x � f ' x   2x  Xét f ( x )  x  x (0;+∞) Ta có bảng biến thiên Vậy m �1 m D m  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 3c31 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 4 5 3c31 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay