2D2 4 5 3c06 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:50

x � � y  � � y  log x �e �, Câu [2D2-4.5-3] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Cho hàm số y  log 2018 x , , x �5� y� �3 � � � � Trong hàm số có hàm số nghịch biến tập xác định hàm số đó? A B C D Lời giải Đáp án C x �5� y� y  log x �3 � � � � Có hai hàm nghịch biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 3c06 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D2 4 5 3c06 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay