2D2 4 5 2c223 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:49

y = xln x Chọn Câu 22 [2D2-4.5-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Cho hàm số khẳng định sai số khẳng định sau � � � � ;+�� � � � 0;+�) ( e � A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng � � C Hàm số có đạo hàm y = 1+ ln x D Hàm số có tập xác định Lời giải D = ( 0;+�) Đáp án A Hàm số có tập xác định D = ( 0;+�) � � 1 � � ;+�� � y� = ln x +1� y� > � x> � � � e � � e Hàm số đồng biến khoảng Khi ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 2c223 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D2 4 5 2c223 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay