2D2 4 5 2c12 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:49

x  2x  �3 � y� � � � Câu 12 [2D2-4.5-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Cho hàm số Tìm khẳng định A Hàm số đồng biến � B Hàm số nghịch biến �  �; 1 D Hàm số đồng biến khoảng  �; 1 C Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Đáp án D x  2x 3 � �y '  � x  1 �3 � y'  � �  2x   ln � � �� �y '  � x  1 � � � � � Ta có Suy hàm số đồng biến khoảng  �; 1 , nghịch biến khoảng  1; �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 2c12 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D2 4 5 2c12 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay