2D2 4 5 2c09 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:49

¡ Câu [2D2-4.5-2] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Hàm số sau đồng biến ? x −1 y= y = ln x y = x + 2x − y = x + 2x + x+2 A B C D Lời giải Đáp án C Xét đáp án: y ' = > 0, ∀x ∈ ( 0; +∞ ) x > x A Đáp án A Điều kiện: Ta có nên đáp án sai y' = > 0, ∀x ∈ ¡ \ { −2} x + ( ) x ≠ −2 B Đáp án B Điều kiện: Ta có nên đáp án sai y ' = 3x + > 0, ∀x ∈ ¡ C Đáp án C Ta có nên đáp án y ' = 4x + 4x = 4x ( x + 1) D Đáp án D Ta có chưa xác định dấu nên đáp án sai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 2c09 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D2 4 5 2c09 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay