2D2 4 5 2c07 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:48

Câu [2D2-4.5-2] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau y = ln ( − x ) A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận ngang y = ln x B Hàm số khơng có cực trị y = ln x C Hàm số có điểm cực tiểu ( −∞;0 ) y = ln x D Hàm số nghịch biến khoảng Lời giải Đáp án C y ' = 2x = y = ln x C x x Với hàm số ta có nên hàm số cho khơng có cực trị Do sai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 2c07 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D2 4 5 2c07 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay