2D2 4 5 1c29 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:48

Câu 29 [2D2-4.5-1] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Tìm mệnh đề mệnh đề sau x  �; � A Hàm số y  a với  a  đồng biến x �1 � y  � �  a �1 x �a � B Đồ thị hàm số y  a đối xứng qua trục tung x  �; � C Hàm số y  a với a  nghịch biến x  a;1 D Đồ thị hàm số y  a qua điểm Lời giải Đáp án B x �1 � y  � � a  x  f   x    a �1 y  ax  f  x �a � Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 1c29 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D2 4 5 1c29 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay