2D2 4 5 1c03 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:48

Câu [2D2-4.5-1] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Cho a số dương khác Phát biểu sau sai? x A Hai hàm số y  a y  log a x đồng biến a  , nghịch biến  a  x B Hai đồ thị hàm số y  a y  log a x đối xứng qua đường thẳng y  x x C Hai hàm số y  a y  log a x có tập giá trị x D Hai đồ thị hàm số y  a y  log a x có đường tiệm cận Lời giải Đáp án C x  Đáp án C sai vi hàm a có tập giá trị � hàm log a x có tập giá trị �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 5 1c03 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D2 4 5 1c03 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay