2D2 4 3 4c46 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:48

Câu 46 [2D2-4.3-4] (THPTQG ĐỀ SỐ - LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Tìm giá trị lớn PMax biểu thức x  2 x  2x 1 p  x  1 x � 1;1  2 x  2x  với P  Max A PMax  1 B PMax  C PMax  D Lời giải Đáp án B Từ đề ta có �2 x  � 22 x  2.2 x  2x  2x  p  x     1 �x �  2.2 x  2x  2x  �2  � 2x  �1 1�  t , t ��  ; � x  3 �ta có � Đặt p  9t  9t  1; p '  18t  9; p '  � t  2 � 1� �1 � p�  � 1; p � � �3 � Xét giá trị p , ta có � � Vậy giá trị lớn p
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 3 4c46 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 4 3 4c46 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay