2D2 4 3 1c16 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:48

Câu 16 [2D2-4.3-1] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Giá trị nhỏ hàm số bằng: A B C D 2 Lời giải Đáp án D 2x = x = y′ = x +1 ln − x ln = ⇔ x − ( x ) = ⇔  x ⇔ 2 =  x = −1/  (0) Xét y(-1)= 5/6; y(-1/2)=0,9428; y =2/3 Ta ymin = y = x +1 − x 3 [ −1;0]
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 3 1c16 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 4 3 1c16 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay