2D2 4 2 2c32 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:47

y  x� cos  ln x   sin  ln x  � � � Khẳng định Câu 32 [2D2-4.2-2] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Cho hàm số sau đúng? 2 � � �  xy�  y   B x y�  xy�  xy   xy�  2y   A x y� C x y � D � x y�  xy�  2y  Lời giải Đáp án D y  x� cos  ln x   sin  ln x  � � � Ta có: y�  cos  ln x   sin  ln x   sin  ln x   cos  ln x   cos  ln x  � y�   sin  ln x  x Từ kiểm tra thấy đáp án D � x y�  xy�  y  2 x sin  ln x   x cos  ln x   x � cos  ln x   sin  ln x  � � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 2 2c32 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 4 2 2c32 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay