2D2 4 2 2c16 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:47

Câu 16 [2D2-4.2-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Tính đạo hàm hàm số ) ( y = ln x + x + y′ = A x + x2 + y′ = B x2 + y′ = x + x + C Lời giải Đáp án B y' = ( ) x + x2 + ' x + x2 + 1+ = 2x x2 + = x + x2 + y′ = x + x2 +1 ( x2 + x + x + ) = x2 + D x x + x2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 2 2c16 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 4 2 2c16 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay