2D2 4 2 2c11 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:47

y= log4 x x Câu 11 [2D2-4.2-2] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Tính đạo hàm hàm số 1- ln x + ln x 1- ln x + ln x y' = y' = y' = y' = x ln4 x ln4 x ln4 x ln4 A B C D Lời giải Đáp án A log4 x (log4 x)'.x - log4 x.(x)' y= Þ y' = x x2 x - log4 x 1- ln4.log x 1- ln x y ' = x.ln4 = = x x2.ln4 x2.ln4
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 2 2c11 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D2 4 2 2c11 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay