2D2 4 2 1c10 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:46

Câu 10 [2D2-4.2-1] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Hàm số sau đạo hàm y  log  x  1 ? hàm số 1 ln y'  y'  y'  y '   x  1 ln 2  x  1  x  1 ln x 1 A B C D Lời giải Đáp án D u'  log a u  '  u ln a Phương pháp: y'   x  1 ln Cách giải:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 2 1c10 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D2 4 2 1c10 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay