2D2 4 1 2c1819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:46

y  log  x  3x   Câu 18 [2D2-4.1-2] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Tìm tập xác định hàm số  �;1 � 2; �  1;   2; �  �;1 A B C D Lời giải x2 � �� x 1 � Hàm số có nghĩa x  x   Vậy tập xác định hàm số Đáp án A D   �;1 � 2; �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 2c1819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 4 1 2c1819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay