2D2 4 1 2c25 DE SO 5 nguyenthiphuong

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:45

Câu 25 [2D2-4.1-2] Tìm miền xác định hàm số y = ln A D = ( 100; +∞ ) B D = ( 0; +∞ ) ( C 8−2 +log x − 42 −log x D = ( 1000; +∞ ) Lời giải Đáp án A Hàm số xác định  x >  x > 8−2 + log x − 42 −log x > ⇔  −2+ log x −log x ⇔  −2+ log x > ) > ( 42−log x ) (   x >  x > ⇔  9( −9 +log x ) ⇔  > 24( 2−log x ) 9 ( −2 + log x ) > ( − log x )  x > x > ⇔ ⇔ ⇔ x > 100 log x >  x > 100 Vậy miền xác định hàm số cho là: D = ( 100; +∞ ) ) D D = ( 10; +∞ )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 2c25 DE SO 5 nguyenthiphuong , 2D2 4 1 2c25 DE SO 5 nguyenthiphuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay