2D2 4 1 2c15 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:45

Câu 15 [2D2-4.1-2] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Tìm tập xác định � �x log x 1 � � y  log � log �  2   � 3� � � � �2 D  1;   57 D  1  57;   57 A B D  2;   57 D   1;  � C D Lời giải Đáp án A � � �x   �x  � �2 �x �x log  x 1 0 � �  x 1  � 2 �2 �2 � �x �x log  x 1 � log    � 1� �  x   27 � �2 � �2 � Hàm số xác định �x  � �� x  1  � �� �  x  1  57 x    � � � 1  57  x  1  57 �       D hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 2c15 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D2 4 1 2c15 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay