2D2 4 1 2c11 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:45

Câu 11 [2D2-4.1-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tìm tập xác định hàm số y  log  x  1 A D   1; � �1 � D  � ;1� �2 � B �1 � D  � ;1� �2 � C Lời giải Chọn B Phương pháp giải: Hàm số y  A xác định ۳ A Hàm số y  log a B xác định � B  Hàm số cho xác định �2 x   2x 1  � � � �  x �1 � � log  x  1 �0 x  � � � � D D   1; �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 2c11 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D2 4 1 2c11 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay