2D2 4 1 2c01 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:45

y  log  x  2x  Câu [2D2-4.1-2] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Tập xác định hàm số là:  �; 2  � 0; � C  2;   �; 2 � 0; �  2;0 A B D Lời giải Đáp án B x0 � x  2x  � � � D   �; 2  � 0; � x   � Hàm số cho xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 2c01 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D2 4 1 2c01 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay