2D2 4 1 1c50 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 50 [2D2-4.1-1] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Tìm tập xác định y  f  x   log3 ( x  3x  2) ? A C D   2; l  D   2; l  D   �;  � 1; � B D Lời giải Đáp án B x  2 � x  3x   � � x  1 � Điều kiện Vậy ta xong toán! D   �; 2 � 1; � D hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 1c50 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D2 4 1 1c50 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay