2D2 4 1 1c04 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

D Câu [2D2-4.1-1] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_01) Tìm tập xác định hàm số y = log (x − 6x + 8) D = ( −∞; 2] ∪ [ 4; +∞ ) D = [ 2; 4] D = ( −∞; ) ∪ ( 4; +∞ ) D = ( 2; ) A B C D Lời giải Đáp án C x − x − > ⇒ x ∈ ( −∞; ) ∪ (4; +∞) Điều kiện xác định hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 1 1c04 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy , 2D2 4 1 1c04 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay