2D2 4 0 2c031 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

x  C  Chọn Câu [2D2-4.0-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Cho hàm số y  a với  a �1 có đồ thị khẳng định sai  C  đối xứng với đồ thị hàm số y  log a x qua đường phân giác góc phần tư thứ A Đồ thị  C  khơng có tiệm cận  C  lên từ trái sang phải a  C Đồ thị C 0;1 D Đồ thị   ln qua điểm có tọa độ   B Đồ thị Lời giải Đáp án B x Đồ thị hàm số y  a ln nhận trục hồnh tiệm cận ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c031 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D2 4 0 2c031 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay