2D2 4 0 2c22 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 22 [2D2-4.0-2] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Một người gửi tiết kiệm với lãi suất /năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu gấp đôi số 8, 4% tiền ban đầu? A B C Lời giải Đáp án A Gọi số tiền ban đầu a ta có a ( + 8, 4% ) = 2a ⇔ n = log1+8,4% ≈ 8, n Suy sau năm người có số tiền gấp đôi số tiền ban đầu D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c22 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D2 4 0 2c22 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay