2D2 4 0 2c18 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

y = ax Câu 18 [2D2-4.0-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_03) Biết rằng, đồ thị hai hàm số   ; 2÷  y = log b x   cắt điểm Hỏi khẳng định sau đúng? a >1 b > a >1 < b < < a < a 1 = ⇒ − log b = ⇒ b = ( 2) −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c18 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy , 2D2 4 0 2c18 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay