2D2 4 0 2c16 206 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 16 [2D2-4.0-2] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Năm 2001 dân số Việt Nam vào khoảng 78685800 người Nr tỉ lệ tăng dân số năm 1, 7% tăng dân số ước tính theo cơng thức S  A.e A dân số ban đầu, r tỉ lệ tăng dân số S số dân sau N năm tính từ thời điểm ban đầu Hỏi tăng dân số sau năm dân số nước ta 100 triệu dân? A 15 B 12 C 13 D 10 Lời giải Đáp án A ln100  ln 78, 6858 �N  �14.1 0,017 N 0,017 N 100  78, 6858 � ln100  ln 78,6858 0,017 Ta có Vậy dân số Việt Nam đạt 100 triệu dân sau 15 năm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c16 206 copy , 2D2 4 0 2c16 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay