2D2 4 0 2c15 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

Câu 15 [2D2-4.0-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Cho số thực dương a, b khác Biết đường thẳng y  cắt đồ thị hàm số y  a x , y  b x trục tung A, B C cho C nằm A B AC  2BC Khẳng định a b 2 2 A B b  2a C b  a D b  a Lời giải Đáp án C A  log 2;  , B  log b 2;  , C  0;  Ta uuur a uuu r CA   log a 2;0  , CB   log b 2;0  Ta có: uuur uuu r C CA   2CB AC  2BC A B Vì nằm và nên � log a  2 log b � log a  log � a  b b2  � b  a 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c15 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 0 2c15 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay