2D2 4 0 2c12 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:44

a Câu 12 [2D2-4.0-2] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho số thực dương khác Xét hai số thực x 1, x2 Phát biểu sau phát biểu đúng? ( a − 1) ( x1 − x2 ) < ( a − 1) ( x1 − x2 ) > a x1 < a x2 a x1 < a x2 A Nếu B Nếu x1 < x2 x1 > x2 a x1 < a x2 a x1 < a x2 C Nếu D Nếu Lời giải: Đáp án A ( a - 1) ( x1 - x2 ) < x1 > x2 x1 < x2 < a 1 Nếu Nếu Từ suy Vậy hoàn thành xong toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 2c12 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D2 4 0 2c12 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay