2D2 4 0 1c32 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 41 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

Câu 32 [2D2-4.0-1] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Mệnh đề sau sai? y = log ( − x ) A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận đứng y = ln x B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng y = log x C Đồ thị hàm số ln nằm phía bên phải trục tung x y = log x y=2 y=x D Đồ thị hàm số đối xứng qua đường thẳng Lời giải Đáp án A y = log ( − x ) Oy Đáp án A sai đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng trục C B D Các đáp án , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 1c32 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D2 4 0 1c32 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay