2D2 4 0 1c11 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

Câu 11 [2D2-4.0-1] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x A Hàm số y  e không chẵn không lẻ B Hàm số   không chẵn khơng lẻ   có tập xác định � y  ln x  x2  x  0;� C Hàm số y  e có tập xác định D Hàm số y  ln x  x2  Lời giải Đáp án B  ln  x  Ta có: Suy ra:   x    ln y  ln x  x  1 x  x 1  hàm số lẻ   ln x  x   1    ln x  x  
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 0 1c11 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 4 0 1c11 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay