2D2 3 4 2c20 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

Câu 20 [2D2-3.4-2] (THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQGĐỀ 06) Đặt m  log n  log Hãy biểu diễn log 6125 theo m n  6m  5n A   6n  5m  B C 5m  6n  Lời giải  5n  6m D Đáp án D 1 log 6125  log 6125  log  log  2.125   log  log  log125  log 2 Ta 5 5  log  log 53  n  3log  n    log   n   3m 2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 4 2c20 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 4 2c20 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay