2D2 3 3 2c072 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

Câu [2D2-3.3-2] (THPT ĐỀ-TOÁN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Cho log  a, log  b, log 22  c Mệnh đề đúng? �270 � �270 � log � � a  3b  2c log � � a  3b  2c �121 � �121 � A B �270 � log � � a  3b  2c �121 � C �270 � log � � a  3b  2c �121 � D Lời giải Đáp án A 5.6.9 5.6.36 �270 � log � � log  log  log  3log  log 22  a  3b  2c 11 222 �121 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 3 2c072 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D2 3 3 2c072 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay