2D2 3 3 2c33 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

Câu 33 [2D2-3.3-2] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Với hai số thực dương a, b tùy ý l o g 5.log a  log b   log Khẳng định khẳng định đúng? A a  b log B a  b log C a  36b Lời giải D 2a  3b  Đáp án C log 5.log a log a a  log b  �  log b  � log a  log b  � log  � a  36b log b Ta  log
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 3 2c33 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 3 2c33 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay