2D2 3 3 2c15 206 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:43

a b Câu 15 [2D2-3.3-2] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Cho , hai số thực thỏa mãn điều kiện a log12 log = + b log12 a + b2 Khi A B C D Lời giải Đáp án A log12 a log12 a a log12 = = + b log12 log12 12 + log12 6b log12 12.6b Ta có log12 log12 a log12 = log = log12 log12 log12 12.6b Mà , dó 7 a =   a =1 ⇔  b  12.6 = b = −1 ⇒ a + b = 12 + −12 = Bằng đồng hệ số, ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 3 2c15 206 copy , 2D2 3 3 2c15 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay