KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY DONAFOODS

69 17 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:42

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY DONAFOODS Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH Ngành: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NƠNG SẢN THỰC PHẨM Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 08/2011     KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY DONAFOODS Tác giả ĐỖ THỊ NGỌC BÍCH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Hữu Nam     Tháng 08 năm 2011  i     LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh thực hồn thành luận văn này, chúng tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, bảo tận tình q thầy Chúng tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ Thực Phẩm Các quý thầy cô dạy, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Đặc biệt bày tỏ biết ơn đến thầy Nguyễn Hữu Nam trực dõi, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để chúng tơi hồn thảnh đề tài Xin chân thành cảm ơn cô nhân viên công ty Donafoods Đồng Nai, đặc biệt làm việc phòng KCS cơng ty tận tình bảo, giúp đỡ để chúng tơi có đủ kiến thức hồn thành luận văn Chúng tơi bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, người thân gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài Chúng xin chân thành gửi tới quý thầy cô bạn lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành Biên Hòa, tháng 08 năm 2011 Sinh viên Đỗ Thị Ngọc Bích ii     TĨM TẮT Điều loại hoa kết trái theo mùa Mùa điều thường từ khoảng tháng đến tháng Kỹ thuật chế biến hạt điều xuất bắt nguồn từ Ấn Độ, xuất lần vào khoảng nửa đầu kỷ XX Hạt điều sau thu hoạch xử lý sơ cách phơi khô, hạt đạt độ ẩm cần thiết dự trữ kho để làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất năm Quy trình chế biến hạt điều phân chế biến theo cơng nghệ xử lý nhiệt xử lý dùng nước Còn xét mặt giới hóa trang thiết bị sử dụng sản xuất chế biến phân ra: chế biến hạt điều thủ công chế biến hạt điều theo hệ thống toàn giới tự động hóa Để hiểu rõ quy trình chế biến hạt điều thực tế thực đề tài: “Khảo sát quy trình sản xuất hạt điều nhân xuất công ty Donafoods”  Thời gian địa điểm Thời gian thực đề tài từ 01/03 đến 15/07/2011 Địa điểm thực đề tài Công ty Chế biến xuất nhập nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Khảo sát thực tế quy trình sản xuất cơng ty - Trực tiếp tham gia sản xuất - Phỏng vấn nhửng người tham gia sản xuất - Tiếp xúc với cán phòng kỹ thuật - Thu thập xử lý số liệu  Kết Nắm quy trình sản xuất thực tế từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm quy trình kiểm tra chất lượng Công ty iii     MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Công ty 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 2.1.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 2.1.5 Thị trường tiêu thụ 2.1.6 Thành tựu đạt 2.1.7 Hệ thống quản lý 2.1.8 Thiết bị nhà xưởng 2.2 Lịch sử, nguồn gốc điều 2.2.1 Hạt điều 10 2.2.2 Nhân điều 11 2.2.3 Dầu vỏ hạt điều 14 2.3 Các sở khoa học trình chế biến hạt điều 15 iv     2.3.1 Cơ sở lý thuyết trình phân loại sản phẩm dạng rời 15 2.3.2 Cơ sở lý thuyết ly tâm 17 2.3.3 Cơ sở lý thuyết sấy 17 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điềm khảo sát 18 3.2 Vật liệu thiết bị khảo sát 18 3.3 Phương pháp 18 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Quy trình sản xuất hạt điều nhân 19 4.1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất hạt điều nhân 19 4.1.2 Thuyết minh quy trình 21 4.1.2.1 Phơi khô 21 4.1.2.2 Phân cỡ 22 4.1.2.3 Xử lý ẩm 24 4.1.2.4 Chao dầu 25 4.1.2.5 Ly tâm 26 4.1.2.6 Làm nguội 26 4.1.2.7 Cắt tách vỏ 26 4.1.2.8 Sấy nhân 27 4.1.2.9 Bóc vỏ lụa 29 4.1.2.10 Phân loại cấp sản phẩm 31 4.1.2.11 Khử trùng 32 4.1.2.12 Sàng hút bụi 32 4.1.2.13 Đóng gói 33 4.2 Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm Công ty 34 4.2.1 Kiểm tra chất lượng hạt điều thô 34 4.2.2 Kiểm tra chất lượng nhân tươi 38 4.2.3 Kiểm tra chất lượng nhân sấy 40 4.2.4 Kiểm tra chất lượng nhân 40 4.2.5 Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước xuất xưởng 43 v     Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48   vi     DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân CNSL (Cashew nut shell liqiud) Dầu vỏ hạt điều NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn GMP – HACCP (Good Manufacturing Practice) ISO (Internatinol Organization Standardization) T Phòng TC – HC Trưởng phòng tổ chức hành NV – TH Nghiệp vụ tổng hợp KH – TT Kế hoạch thị trường T Ban Kiểm soát Trưởng ban Kiểm soát KT – KCS Kĩ thuật – Kiểm tra chất lượng sản phẩm G/Đ Giám đốc TP – ĐQ Tân Phú – Định Quán SPM – XK Sản phẩm xuất TTĐG Thanh trùng đóng gói HKHT Hạt khơng hồn tồn TCCS 01 : 2011/DNF Tiêu chuẩn sở TCVN 4850 – 1988 Tiêu chuẩn Việt Nam KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm TSVSVHK Tổng số vi sinh vật hiếu khí TSBTNM-M Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc vii     DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Biểu đồ thể kim ngạch nhập điều top 10 quốc gia có kim ngạch nhập lớn năm 2008, 2009 (triệu USD) Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty Hình 2.2: Sơ đồ mặt nhà máy trung tâm Long Bình Hình 2.3: Cây điều Hình 2.4: Cấu tạo hạt điều 11 Hình 2.5: Sàng ống quay 16 Hình 2.6: Nguyên lý phân loại theo màu 16 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình sản xuất hạt điều nhân 20 Hình 4.2: Phơi hạt điều tươi 22 Hình 4.3: Sàng lắc tách tạp chất 23 Hình 4.4: Sàng thùng quay phân cỡ hạt điều 23 Hình 4.5: Lò chao hạt điều 25 Hình 4.6: Máy ly tâm 26 Hình 4.7: Hai lưỡi dao mài theo kích cỡ hạt điều 27 Hình 4.8: Sơ đồ buồng sấy hạt điều 28 Hình 4.9: Máy bóc vỏ lụa nhân điều 30 Hình 4.10: Phân xơ phân tinh hạt điều nhân 31 Hình 4.11: Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy đóng gói chân khơng 34 Hình 4.12: Quy trình kiểm tra chất lượng hạt điều thơ 36 Hình 4.13: Kìm cắt mẫu hạt điều 37 viii     DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kích thước, trọng lượng hạt điều thô sản xuất vùng khác 10 Bảng 2.2: Thành phần dinh dưỡng hạt điều (Tính 100g) 12 Bảng 2.3: Hàm lượng axid amin (Tính theo % protein nhân điều) 13 Bảng 2.4: Năng lượng nhân điều cung cấp so với loại thực phẩm khác 14 Bảng 4.1: Tốc độ rung máy sàng 33 Bảng 4.2: Tiêu chuẩn hạt điều thô 35 Bảng 4.3: Kết kiểm tỷ lệ bể tiềm tàng 38 Bảng 4.4: Kết kiểm tỷ lệ sâu thối 39 Bảng 4.5: Kết đo độ ẩm 39 Bảng 4.6: Chỉ tiêu kiểm tra nhân 40 Bảng 4.7: Chỉ tiêu lấy mẫu kiểm tra đóng gói 43 Bảng 4.8: Chỉ tiêu lấy mẫu kiểm tra cảm quan, lý hóa, vi sinh 44 ix      Yêu cầu: Trên thùng carton phải có ghi nhãn: - Tên ký hiệu sở sản xuất - Tên sản phẩm - Ký hiệu cấp chất lượng - Khối lượng tịnh - Nước sản xuất - Ngày sản xuất - Hạn sử dụng Để kiểm tra tiêu cảm quan, lý hóa vi sinh, tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên theo Bảng 4.8 Bảng 4.8: Chỉ tiêu lấy mẫu kiểm tra cảm quan, lý hóa, vi sinh Chế độ kiểm tra Cỡ lô (số thùng carton) Thường Nghiêm ngặt Từ – 50 51 – 100 12 101 – 350 15 Trên 350 13 24 (Nguồn: Phòng KCS Cơng ty) Để đảm bảo nhân điều thành phẩm đạt chất lượng tiêu hóa lý, vi sinh, nhân viên KCS lấy mẫu đưa tới Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường để kiểm nghiệm 45     Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Với vị trí địa lý thuận lợi, Công ty Donafoods dễ dàng thực giao dịch mua bán với đối tác ngồi nước Sản phẩm Cơng ty đa dạng thương hiệu DONAFOODS ngày có chỗ đứng thị trường, đặc biệt thị trường nước phát triển Công ty không ngừng đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đưa thị trường sản phẩm đạt yêu cầu Máy móc thiết bị sản xuất ln hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề Ngồi sản phẩm nhân điều xuất khẩu, Cơng ty đầu tư vào sản xuất nhiều mặt hàng khác để đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Hàng năm, Công ty mở lớp tập huấn, đào tạo quản lý chất lượng theo HACCP cho cán công nhân sản xuất Cơng ty Mặt nhà xưởng thống mát sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động Công ty quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt đến đời sống người công nhân, giúp họ an tâm tham gia sản xuất 5.2 Đề nghị Qua trình khảo sát tìm hiểu quy trình sản xuất hạt điều nhân xuất Công ty Donafoods, chúng tơi có số đề nghị sau: - Xử lý tốt độ ẩm hạt trước lưu kho để tránh hao hụt sản xuất - Có thể đầu tư máy cắt tách hạt điều tự động cho nhà máy Long Thành để giảm bớt lượng nhân công giảm thiểu hao hụt sản phẩm - Xử lý cặn dầu sau chao để tránh ô nhiễm môi trường - Thay công nghệ chao dầu công nghệ hấp hạt điều để không gây ô nhiễm môi trường 46     - Trang bị thêm cho công nhân phân loại bao tay mỏng để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu nhằm nâng cao chất lượng nhân điều 47     TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Hoàng Văn Chước, 2004 Kĩ thuật sấy Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Phạm Văn Nguyên, 1990 Cây đào lộn hột Tổng công ty Vinalimex Trần Văn Phú, 2001 Tính tốn thiết kế hệ thống sấy Nhà xuất giáo dục Phạm Đình Thanh, 2003 Hạt điều sản xuất chế biến Nhà xuất Nông nghiệp Tiêu chuẩn sở nhân điều_TCCS 01 : 2011/DNF Tiêu chuẩn Việt Nam nhân hạt điều_TCVN 4850 – 1988 Viện tiêu chuẩn Việt Nam Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, 2001 Thành phần dinh dưỡng 400 thức ăn thông dụng Nhà xuất Y học Tài liệu từ internet Dầu vỏ Điều - nguồn nguyên nhiên liệu quý giá! Đào lộn hột 10 Trích Sổ tay khuyến nơng VINACAS – 2008 Giới thiệu điều Ngày 04 tháng 10 năm 2009 11 Thành phần giá trị dinh dưỡng hạt điều 12 Cashew nut nutritional aspectts – B.K.Nandi 48     PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các sản phẩm công ty Hạt điều rang muối Hạt Macadamia Dầu vỏ điều Phụ lục 2: Thuật ngữ - khái niệm định nghĩa hạt điều theo TCVN 4850 1988 - Hạt điều: thực điều - Quả điều: giả điều - Nhân hạt điều: phần ăn hạt điều sau bóc vỏ vỏ hạt điều - Vỏ hạt điều: phần bao bọc nhân vỏ lụa - Dầu vỏ hạt điều: chất lỏng chứa vỏ hạt điều có thành phần Anacardic axit cardol - Vỏ lụa: vỏ bao bọc nhân hạt điều 49     - Nhân nguyên: nhân nguyên vẹn hoăc nhân bị vỡ khơng q 1/8 kích thước nhân - Hạt/kg: số lượng hạt đếm kilôgam cân nặng Là số biểu thị độ lớn hạt điều - Tỷ lệ nhân/vỏ: khối lượng nhân điều su cắt tách kilôgam hạt nguyên liệu ban đầu Là số biểu thị thu hối nhân nguyên liệu hạt điều thơ - Hạt khơng hồn tồn bao gồm: + Hạt teo lép, hạt sâu thối + Hạt non, hạt nảy mầm + Hạt bị dập nát, sứt mẻ có dính nhiều thịt - Tạp chất : gồm đất cát, kim loại, xi măng, dây, rễ, thịt quả… Phụ lục 3: Các tiêu cảm quan, hóa lý, vi sinh (Nguồn: Phòng KCS Cơng ty) - Trạng thái: nhân hạt điều phải có hình dạng đặc trưng - Màu sắc: nhân hạt điều có màu trắng, trắng ngà xám tro nhạt, khơng có lốm đốm đen nâu - Mùi vị: mùi đặc trưng nhân hạt điều, khơng có mùi dầu mùi lạ khác Phụ lục 3.1: Các tiêu hóa lý STT Tên tiêu Đơn vị tính Mức cơng bố Độ ẩm % ≤ 5% Tỷ lệ nhân sót vỏ lụa % 0% • B1 /kg 0,03 • B2 /kg 0,01 • G1 /kg 0,03 • G2 /kg 0,01 Dư lượng thuốc trừ sâu chlor hữu cơ, BHC mg/kg 0,01 Hàm lượng Aflatoxin 50     Phụ lục 3.2: Các tiêu vi sinh STT Tên tiêu Đơn vị tính Mức cơng bố Coliforms Cfu/g 10 E coli Cfu/g < 10 Clostridium perfringens Cfu/g 10 Salmonella 25 g Không phát Staphylococcus aureus Cfu/g 10 TSVSVHK Cfu/g TSBTNM-M Cfu/g Phụ lục 4: Phân hạng hạt điều (Nguồn: Phòng KCS Cơng ty) Phụ lục 4.1: Loại nhân ngun trắng Cấp Ký hiệu Số nhân/kg Số nhân/LB W210 440 – 465 200 – 210 W240 485 – 530 220 – 240 W320 660 – 705 300 – 320 W400 770 – 880 350 – 400 W450 880 – 990 400 – 450 W500 990 - 1100 450 - 500 51 Yêu cầu Nhân hạt điều phải có màu trắng, trắng ngà xám tro nhạt, khơng có lốm đốm đen nâu     Phụ lục 4.2: Loại nhân nguyên vàng Cấp Ký hiệu Số Số nhân/kg nhân/LB SW240 485 – 530 220 – 240 SW320 660 - 705 300 - 320 Tên thương mại Yêu cầu Nhân nguyên Như nhân vàng 240 nguyên Nhân nguyên màu sắc vàng 320 đậm trắng nhiệt SW - - Nhân nguyên trình chao vàng sấy dầu Như cấp màu sắc 10 SW - Nhân nguyên - vàng sém đậm cháy sém nặng trình chao dầu sấy, màu nâu 52     Phụ lục 4.3: Loại nhân nguyên nám Cấp Ký hiệu Số nhân/LB Tên thương mại Yêu cầu 11 DW 350- 400 Nhân hạt điều có vết sém nhăn, 12 DW 240 220- 240 có lốm đốm đen thẫm 13 DW 450 400- 450 14 DW 460- 480 15 LW 330- 360 16 LW 240 220- 240 17 LW 320 310- 320 18 LW 450 400- 450 Nhân nguyên nám Nhân có màu nám lợt 53     Phụ lục 4.4: Loại nhân vỡ Cấp 19 Ký hiệu WB Tên thương mại Nhân trắng vỡ ngang 20 WS Nhân trắng vỡ dọc 21 SB Nhân vàng vỡ ngang 22 SS Nhân vàng vỡ dọc 23 LP Mảnh vỡ lớn Mô tả Yêu cầu Nhân vỡ theo chiều ngang Màu sắc nhân tự nhiên Nhân vỡ theo chiều dọc tự nhiên hạt điều nhân nguyên trắng Nhân vỡ theo chiều ngang Màu sắc nhân tự nhiên Nhân vỡ theo chiều dọc tự nhiên hạt điều nhân nguyên nám Nhân vỡ không lọt qua Nhân hạt điều sàng lỗ 4,75mm không phân Nhân vỡ lọt qua sàng lỗ biệt theo màu 24 SP Mảnh vỡ nhỏ 4,75mm không lọt sắc qua sàng lỗ 2,8mm Nhân vỡ nhỏ lọt qua sàng 25 BB Mảnh vỡ vụn lỗ 2,8 mm không lọt qua sàng lỗ 1,7 mm 26 TPS Nhân vỡ dọc Nhân vỡ theo chiều dọc, 54     chấm sâu, teo Nhân vỡ lớn không lọt qua 27 TPB Nhân vỡ lớn lỗ sàng 4,75 mm, có chấm sâu, teo Mảnh vỡ nhỏ, không lọt 28 TP2 Mảnh vỡ nhỏ qua lỗ sàng 2,8 mm, có chấm sâu, teo Phụ lục 4.5: Phân hạng thành phẩm xuất sang Trung Quốc Cấp Ký hiệu Yêu cầu TPW Nhân màu trắng, ngà, nám lợt, hạt nhăn, teo TP Nhân màu vàng, nám, hạt teo SL Nhân nguyên có chấm sâu nhỏ, lợt SK1 Nhân nguyên có chấm sâu nhỏ SK2 Nhân nguyên có – chấm sâu SK3 Nhân nguyên có chấm sâu trở lên ăn DWT Nhân ngun có màu tím nhạt SSW Nhân ngun có vết nhiễm, bóng bên ngồi nhân DW2 Nhân nguyên có vết nám đậm DW 10 DW3 Nhân nguyên có vết nám đậm DW2 11 DW4 Nhân nguyên có vết nám đậm DW3 12 DWT2 Nhân nguyên có vết nám đậm DWT 13 TPT Nhân nguyên có vết nám đậm DWT2 55     Phụ lục 5: Kết kiểm tra chất lượng nhân tươi Phụ lục 5.1: Kết kiểm tra nhân tươi nguyên liệu Việt Nam vể bể tiềm tàng sâu thối Hạt số Ngày Bể tiềm tàng(%) Hạt số Sâu thối (%) Bể tiềm tàng (%) Hạt số Sâu thối (%) Bể tiềm tàng (%) Hạt số Sâu thối (%) Bể tiềm tàng (%) Sâu thối (%) 25/05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 26/05 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 0,5 27/05 0,5 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 28/05 1,0 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 29/05 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 31/05 0,5 0,5 1,0 0,5 2,0 0,5 1,5 0,5 0,7 0,4 1,0 0,6 1,2 0,4 1,0 0,6 Trung bình Phụ lục 5.2: Kết kiểm tra nhân tươi nguyên liệu Việt Nam vể độ ẩm 56     Ngày Hạt số Hạt số Hạt số Hạt số 25/05 17,9 17,2 17,0 17,8 26/05 16,2 15,7 16,3 16,8 27/05 16,4 16,2 16,7 17,6 28/05 18,0 18,5 17,7 16,1 29/05 18,5 18,7 18,5 17,3 31/05 16,0 16,6 16,1 16,4 Trung bình 17,2 17,2 17,1 17,0 57     Phụ lục 5.3: Kết qủa phân tích tỷ lệ bể tiềm tàng One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for be Source DF SS MS hat 0,792 0,264 Error 20 4,167 0,208 Total 23 4,958 Level N 6 6 Pooled StDev = Mean 0,6667 1,0000 1,1667 1,0000 StDev 0,2582 0,4472 0,6055 0,4472 0,4564 F 1,27 P 0,313 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0,35 0,70 1,05 1,40 Phụ lục 5.4: Kết phân tích tỷ lệ sâu thối One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for sauthoi Source DF SS MS hat 0,167 0,056 Error 20 2,333 0,117 Total 23 2,500 Level N 6 6 Pooled StDev = Mean 0,4167 0,5833 0,4167 0,5833 StDev 0,3764 0,3764 0,3764 0,2041 0,3416 F 0,48 P 0,702 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+0,25 0,50 0,75 1,00 Phụ lục 5.5: Kết phân tích độ ẩm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for doam Source DF SS MS hat 0,115 0,038 Error 20 19,843 0,992 Total 23 19,958 Level N 6 6 Mean 17,167 17,150 17,050 17,000 StDev 1,086 1,228 0,907 0,678 F 0,04 P 0,990 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ - 58   Pooled StDev =   0,996 16,20 59 16,80 17,40 18,00 ... lượng sản phẩm đầu Được đồng ý Công ty Donafoods khoa Công nghệ thực, chúng tơi thực đề tài Khảo sát quy trình sản xuất hạt điều nhân xuất Công ty Donafoods 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu quy trình. .. điềm khảo sát  Thời gian Khảo sát quy trình sản xuất nhân điều xuất thực từ ngày 01/03 đến ngày 15/07/2011  Địa điểm Khảo sát nguyên liệu sản xuất phần quy trình nhà máy chế biến hạt điều Long... Long Thành Khảo sát quy trình sản xuất lại nhà máy trung tâm Long Bình 3.2 Vật liệu thiết bị khảo sát  Vật liệu khảo sát chủ yếu hạt điều thô nhân hạt điều  Thiết bị khảo sát: - Dựa vào điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY DONAFOODS , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU NHÂN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY DONAFOODS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay