2D2 3 3 2c05 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:42

Câu [2D2-3.3-2] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Đặt log6 45 A a = log2 3,b = log5 Hãy biểu diễn a b theo , a+ 2ab log6 45 = ab + b B 2a2 − 2ab log6 45 = ab C a+ 2ab log6 45 = ab D log6 45 = 2a2 − 2ab ab + b Lời giải Đáp ánA Sử dụng máy tính cầm tay: Nhập vào máy tính: trả kết Nhập log → A log 45 , ta thấy Tương tự ta bấm log sau lưu vào biến A (SHIFT + RCL + (-) log → B log 45 ≈ 2,124538 Kiểm tra đáp án Nhập vào máy tính A + AB AB + B bấm =, ta thấy kết 2,124538 nhận A ), hình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 3 2c05 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D2 3 3 2c05 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay