2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:42

Câu 10 [2D2-3.2-4] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Điều kiện bất phương trình ln x  x   0 �x  � log 2017 � � � x � là?  1;0   �; 1 � 1; � C  �;0  \  1  �;0  � 1; � A B D Lời giải Đáp án C ln x  x   �x  � log 2017 � � � x �xác định khi: Bất phương trình     �x �0, x �1 � � � x2  2x    �� �x  �x �0, x �1 �x  � � �� � �� 2  1(!) � � �� �x �0 � �x  �x �1 �x  �� � x  � �� 1 � �2 � 2  � � �� Kết luận điều kiện bất phương trình cho D   �;0 \  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay