2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:42

Câu 10 [2D2-3.2-4] (THPTQG ĐỀ SỐ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Điều kiện bất phương trình ln x  x   0 �x  � log 2017 � � � x � là?  1;0   �; 1 � 1; � C  �;0  \  1  �;0  � 1; � A B D Lời giải Đáp án C ln x  x   �x  � log 2017 � � � x �xác định khi: Bất phương trình     �x �0, x �1 � � � x2  2x    �� �x  �x �0, x �1 �x  � � �� � �� 2  1(!) � � �� �x �0 � �x  �x �1 �x  �� � x  � �� 1 � �2 � 2  � � �� Kết luận điều kiện bất phương trình cho D   �;0 \  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 3 2 4c10 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay